Projeler

TAY Projesi

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi, dünya kültür emanetlerinin önemli bir parçası olan Türkiye kültür varlıklarının, bulgularının, kronolojik bir envanterinin çıkartılması ve bu bilginin uluslararası platformda paylaşılması amacına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Tüm tarihi ve kültürel emanetleri korumaya yönelik başlatılan bu projeyle, Türkiye arkeolojik yerleşmeleri, höyükler, tümülüsler, anıtlar, mezarlıklar, ören yerleri tek tek belgelenmektedir.

Proje, kültür emanetlerimiz konusunda araştırma yapmak isteyen tüm arkeologlara, tarihçilere, tarih ve arkeolojiye yakın bilim dallarındaki araştırmacılara; arkeoloji, tarih gibi alanlarda eğitim gören öğrencilere; çeşitli kademelerde ülkemizin tanıtımında görev alan uzmanlara ve geçmişe ilgi duyan, araştırılmasına inanan tüm kişi ve kuruluşlara yöneliktir. Amaç, bu kişi ve kuruluşlara, bilimsel bir başvuru kaynağı, bir "veri havuzu" sunmaktır.

1993 yılında çalışmalarına başlayan TAY Projesi, özgünlüğü, boyutu ve kültürel emanetlerin belgelenmesine yaklaşımı açısından, türünün ilk ve şimdilik tek örneğidir.

TAY Projesi ile ilgili tüm detaylar için tıklayınız...

 

TAY-KIBRIS: KUZEY KIBRIS ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARI

TAY-KIBRIS Projesi K.K.T.C.'nin M.Ö. 8.binyıl Neolitik Çağ'dan 19.yüzyıl Osmanlı Dönemi'ne kadar uzanan kültürel miras verilerini elektronik bir veri tabanında toplayarak kamuoyuna sunmayı hedefler.

TAY-KIBRIS Gazimağasu, Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa bölgeleri ile Karpas Yarımadası'nı kapsar. Projenin amacı K.K.T.C. toprakları üzerinde yoğun olarak süren tarihi eser tahribatını izleyerek kültürel varlıkların korunmasını  sağlamaktır. Arazi çalışmalarının ardından veriler önce basılı ve elektronik ortama aktarılacak, sonrasında ise TAYEX-KIBRIS, TAYCBS-KIBRIS veri tabanları oluşturulacaktır.

 

 

 

TAY-BATIK: TÜRKİYE BATIK ENVANTERİ

TAY-BATIK, TAY Projesi kapsamında Türkiye denizlerindeki sualtı arkeolojik zenginliklerin envanterini belgelemeye ve korumaya yönelik bir projedir. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili ve ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle denizcilik tarihinin başından itibaren izlenebilir durumdadır. TAY-BATIK dünyanın bilinen en eski batığı olan Uluburun'dan başlayarak (M.Ö.-1300) 1920'ye kadar bilinen tüm batıkları incelemeyi  hedeflemektedir.

 

 

 

 

 

TAY-HAVA: ARKEOLOJİK YERLEŞMELERİN HAVADAN GÖRSEL BELGELEME  ÇALIŞMASI

TAY-HAVA projesi çeşitli yollarla tahrip edilmiş ya da yok olma tehlikesi altında olan arkeolojik yerleşmelerin havadan fotoğraflanması sayesinde, yatay  çekimlerle izlenmesi mümkün olmayan unsurların, mimari ayrıntıların saptanması,  ölçüm bilgilerinin alınması, hasar tespitinin farklı açılardan yapılmasını sağlayacaktır. Bu proje sayesinde bir "Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Hava Fotoğrafları Veri Tabanı"nın oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca bu görsel malzeme basılı ortam da ve internet üzerinden yayınlanarak kamuoyuna sunulacaktır.