Projeler

Engelsiz Müze

Engellilerin sosyal ve kültürel yaşama katılmalarının sağlanması yolunda örnek oluşturmak amacıyla başlatılan Engelsiz Müze Projesi, müzelerde engelliler için engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik tüm teknik ve estetik altyapının sağlanması engelli asansörleri, yürüyen bantlar, audiovisual sistemle tercüman hizmeti ve çeşitli mimari düzenlemeler gibi somut çözümleri içeren bir projedir.

Sosyal dışlanmaya maruz kalan engellilerin yaşam fırsatlarından eşit ve tam olarak yararlanmalarını sağlayacak ve toplumla bağlarını güçlendirecek engelsiz bir kent oluşturabilmek için bu ve benzeri projeler büyük önem taşımaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre yaklaşık 8.5 milyon vatandaşımızın fiziksel ve zihinsel engelli olduğu tespit edilmiştir. Bu rakam toplam nüfusun %13’ünü oluşturmaktadır.

Bu anlamda Engelsiz Müze projesi diğer mekanlarada model teşkil edecek ve yaşamın tüm alanlarında engellerin kaldırılmasına önayak olacaktır.