Yönetim Kadrosu

YÖNETİM KURULU

Yavuz KUTAL - Vakıf Başkanı

Firuz KUTAL - Genel Sekreter

Selim YEĞİN - Sayman

Hande KUTAL -  Üye

 

DANIŞMA KURULU

Doç.Dr. Gökhan Karabulut -  İ.Ü. İktisat Fak. Öğrt. Üyesi

Ferhat Keten - Yüksek Mimar - Keten İnşaat

Dr. Cem Kınacı - Nükleer Tıp Hekimi

Prof. Dr. Oğuz Tanındı - Arkeolog