TASK

Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı TASK, ülkemizdeki tarihi, arkeolojik, etnografik, ekolojik, mimari, sanatsal ve kültürel varlıkların, belgelenmesini, envanterinin çıkarılmasını, kurtarılmasını, korunmasını, onarılmasını, tanıtılmasını; bu alanlarda bilimsel etkinliklerin, sanatsal ve kültürel yaratıcılığın ve yeni çalışmaların geliştirilmesi ve teşvik edilmesini, bu emanetlerin gelecek kuşaklara kalabilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını, her türlü eğitim- öğretim ve sağlık kurum, kuruluşlarını araştırma, geliştirme ve bu amaçlar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesini, bilinçlendirilmesini ve bu konuda faaliyet gösteren tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içerisinde kamu yararına hizmet vermeyi hedefler.