Duyurular

17/12/2013

İşitme Engelliler İki Dilli Mesleki Eğitim Uygulamaları

Vakfımız gönüllüleri ve Konak Atatürk Ticaret Meslek Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan, İşitme engellilerin mesleki eğitim ve istihdam sürecinde yaşanan sorunlara pratik çözüm önerileri getirmeyi hedefleyen “İşitme Engellilerin İki Dilli Mesleki Eğitimi” isimli AB Projesinin final toplantısı 20.12.2013 tarihinde İzmir’de yapıldı.

Proje Genel Koordinatörü Gökhan Kaya liderliğinde; işitme kayıplarının dil ve zekâ gelişimini, iletişim ve öğrenmeyi olumsuz etkilediği, Ülkemizde “Doğal İşitsel-Sözel Yaklaşım” ile işitme engelli bireylerimize eğitim verildiği ve genel olarak bilinen pek çok kavram ve bilgiden mahrum kaldıkları, meslek eğitim alan öğrencilerin bir kısmının iş hayatında da başarısız oldukları konuları üstünde durulmuştur.

Proje kapsamında İngiltere, İsveç, Portekiz ve Çek Cumhuriyetinde çok sayıda ve farklı seviyelerde eğitim kurumu ziyaret edilmiş, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile bir araya gelinmiştir.

Sadece yurt dışında değil, yurt içinde de bir çok kurum ve kuruluş ile fikir alış verişinde bulunuldu, araştırmalar yapıldı. Aslında yukarıda ifade etmeye çalıştığımız sorunlara getirilecek olan çözümlerin çok zor olmadığını, alınabilecek basit tedbirler ile bu sorunların çözülebileceğini projemizde ortaya koyuldu. Devam eden süreçte işitme engellilerin eğitimine yönelik eğitim materyalleri hazırlanması hedeflenmektedir.